Info beneficiari

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE A BENEFICIARILOR

 

a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflați în întreținerea familiilor al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este de până la 500 lei lunar;

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ, până la terminarea acestora și care se află în întreținerea familiilor al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este de până la 500 lei lunar;

c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii;

d) pensionarii cu pensii de până la 500 lei lunar;

e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

f) invalizii și bolnavii cronici cu venituri de până la 500 lei lunar;

g) oamenii străzii, orice persoană care temporar nu realizează venituri sau persoanele care și-au pierdut locul de muncă dar care dovedesc că au lucrat;

h) alte persoane care se află într-o situație dificilă la un moment dat.

 

 

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ACCESĂRII SERVICIULUI

 

Orice persoană care dorește să beneficieze de serviciile oferite de Cantina Mulțumesc trebuie să completeze o Cerere de admitere în serviciu care este însoțită de o serie de documente justificative. Aceste documente se depun personal sau prin intermediul reprezentantului legal, la sediul serviciului.

• cererea privind solicitarea acordării serviciilor sociale;

• copii după actele de identitate și stare civilă;

• dovezi privind veniturile realizate de membrii familiei;

• copie de pe ultimul cupon de pensie pentru pensionari;

• certificate de încadrare într-o categorie de invaliditate pentru invalizi și bolnavi cronici;

• acte medicale;

• dovezi ale vechimii în muncă;

• orice alte acte pe care solicitantul le consideră justificative.

 

 

Reguli de conduită și etică a beneficiarilor mesei gratuite, acordate de Fundația Bucuria Darului, prin Cantina „Multumesc”

 

Pe durata acordării unei mese calde gratuite, beneficiarii au obligația de a se conforma următoarelor norme de conduită și etică:

1. Să manifeste un comportament civilizat și să trateze cu respect pe ceilalți beneficiari și personalul cantinei, contribuind la menținerea ordinei, curățeniei și a disciplinei la sediul cantinei;

2. Să folosească un limbaj adecvat și respectuos față de personalul cantinei și să evite folosirea termenilor obsceni care aduc atingere personalului, clienților sau altor persoane beneficiare;

3. Să nu consume băuturi alcoolice sau droguri în incinta unității și să nu se prezinte în stare de ebrietate la sediul cantinei; În caz contrar se sistează acordarea mâncării în ziua respectivă și după două încălcări ale acestei reguli încetează definitiv acordarea hranei beneficiarului;

4. Să nu se angajeze în altercații fizice sau verbale cu ceilalți beneficiari, de natură să conducă la tulburarea ordinii sau liniștii publice;

5. Să se prezinte la sediul cantinei îngrijiți, cu haine și încălțăminte curate, astfel încât să nu deranjeze alte persoane care servesc masă;

6. Să nu sustragă și să nu provoace distrugerea sau deteriorarea bunurilor din dotarea cantinei;

7. Să respecte programul de servire și ridicare a hranei.

 

 

SCOPUL SERVICIILOR SOCIALE ACORDATE DE CĂTRE FUNDAŢIA „BUCURIA DARULUI”

 

Serviciile fundației sunt dedicate persoanelor sau familiilor cu nevoi sociale, în scopul depășirii situațiilor de dificultate în care se află și creșterii calității vieții.

 

 

CUM SE SOLICITĂ ACORDAREA SERVICIILOR

 

La sediul fundației se completează și se depune o cerere împreună cu toate documentele necesare, prin titular sau prin reprezentant legal, dacă este cazul.

 

 

CUM SE ACORDĂ SERVICIILE SOCIALE

 

Serviciile sociale oferite de Fundația Bucuria Darului constau, în principal, în acordarea, gratuit, a unei mese, zilnic, în zile lucrătoare, la sediul cantinei sau la domiciliu, în cazul beneficiarilor aflați în imposibilitatea de a se deplasa. Hrana se servește în intervalul orar 11-14:30. Alte servicii sociale se acordă, de asemenea, la sediul cantinei, în timpul programului de funcționare.

 

 

CE TIP DE SERVICII SOCIALE PRESTEAZĂ FUNDAȚIA „BUCURIA DARULUI”

 

• Pregătirea și acordarea gratuită a unei mese calde, zilnic, în zilele lucrătoare

• Transportul gratuit a hranei pentru beneficiarii care se află în imposibiliatatea de a se deplasa la sediul cantinei

• Ocazional, acordarea de îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite, pachete cu produse alimentare sau nealimentare, sau alte articole (articole de igiena, birotică etc.)

• Ajutor pentru căutarea unui loc de muncă, ajutor pentru întocmire CV în acest sens

• Consiliere cu privire la posibilitatea obținerii altor servicii sociale din surse externe