GDPR - Fundatia Bucuria Darului

GDPR

Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal prelucrate de către Fundația Bucuria Darului pentru donatori – persoane fizice

Actualizat la data de martie/februarie 2021

Confidentialitatea datelor cu caracter personal este importanta pentru Fundatia Bucuria Darului, tocmai de aceea ne dorim sa iti explicam modul in care protejam inclusiv, colectam si prelucram datele tale in calitate de persoana vizata.

Fundatia Bucuria darului are obligatia de a respecta prevederile Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in cee ace priveste prelucrarea datelor cu character personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor “GDPR”).

Fundatia Bucuria Darului (denumita in continuare “Fundatia”) este inregistrata in Registrul Fundatiilor si Asociatiilor nr 3/01.10.2013,  cu sediul in municipiul Brasov, str. Gospodarilor, nr.5. judet Brasov, cod postal 500464 avand CUI 32339596, tel: 0368 465 348, 0368 465 349, fax: 0368 465 348, email: fundatia@bucuriadarului.ro.

Informatiile pe care le vei regasi in urmatoarele randuri sunt:

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram de la donatori* si modalitatile de colectare (*persoane fizice care doresc sa sustina activitatea fundatiei)

Datele cu caracter personal, explicate si in Regulamentul mentionat mai sus, ce pot fi prelucrate sunt informatiile de identificat direct sau indirect ale persoanei vizate (persoana fizica care doreste sa sustina activitatea fundatiei in vederea continuitatii activitatii), in special prin referire la elemente de identificare cum ar fi nume, prenume, email, numar de telefon, data de nastere, un numar de identificare, un identificator online, date de localizare prcum si alte date bancare (numar de cont)

Datele cu caracter personal pe care le colecteaza, prelucreaza si protejeaza fundatia, in vederea identificarii persoanei sunt datele pe care dumneavoastra le-ati furnizat cu ocazia completarii unui act de donatie efectuat online, prin transfer bancar, prin SMS, prin mandat postal, prin donatie recurenta, prin chitanta, formular de donatii sau alte modalitati legale:

 • date de identificare: nume, prenume, data nasterii.
 • detalii de contact: numar de telefon, adresa de email, adresa de domiciliu, suma donata.
 • date legate de interactiunea cu fundatia: recurenta donatiilor, felul acestora oferite fundatiei.

Alte activitati in urma carora colectam datele cu caracter personal sunt:

 • participarea sau inregistrarea in diverse evenimente sau actiuni organizate de Fundatie sau pentru Fundatie;
 • abonarea la buletinele informative/newsletter, alerte sau alte servicii oferite de catre Fundatie;
 • contactarea prin diverse canale de comunicare sau solicitarea de informatii in legatura cu programele, actiunile si evenimentele Fundatiei sau legate de catre Fundatie.
 • vizitarea sau navigarea pe site-ul Fundatiei, atunci cand furnizati date personale sau ele sunt colectate conform politicilor de cookies.
 • acordarea permisiunii altora ca de exemplu, partenerii nostri, voluntarii sau asociatii nostri, terti furnizori sau contractanti sa faca schimb de informatii cu fundatia.
 • atunci cand datele dumneavoastra sunt publice si pot fi folosite.

 

Fundatia Bucuria Darului nu prelucreaza datele cu caracter special care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opinii politice/convingeri filozofice sau aparteneta la sindicate, date genetice, de sanatate, biometrice.

Motivul si scopul pentru necesitatea prelucrarii datelor cu caracter personal

Fundatia Bucuria Darului colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal pentru a obtine informatii necesare tipului si destinatiei donatiilor (in numerar, recurente, in natura, in servicii, sub forma de voluntariat).

Scopul colectarii acestor date are in vedere:

 • indeplinirea obligatiilor legale ( inregistrare si declarare fiscala , etc.)
 • confirmarea si inregistrarea donatiei dumneavoastra sau confirmarea participarii in cadrul unei actiuni/eveniment organizat de catre fundatie sau pentru fundatie.
 • organizarea de campanii de comunicare si/sau evenimente caritabile pentru promovarea carora vom folosi datele dumneavoastra ca sa va multumim pentru ajutor/participare, sa va informam despre evolutia/continuitatea activitatii fundatiei;

Prelucrarea datelor dumneavoastra se realizeaza conform consimtamantului dumneavoastra potrivit art.6.(1) lit(a) din GDPR.

In orice moment puteti sa va retrageti consimtamantul privind prelucrarile de date realízate in scop de comunicare/marketing printr-un email catre fundatia@bucuriadarului.ro. O data retras acest consimtamant Fundatia Bucuria Darului nu va mai putea sa va furnizeze informatii cu privire la modul in care a fost utilizat sprijinul dumneavoastra in vederea derularii actiunilor de ajutorare a oamenilor sustinuti de catre Fundatie.

Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal si stocarea acestora

Fundatia Bucuria Darului va pastra datele cu caracter personal atat timp cat este necesar pentru realizarea scopurilor mentionate mai sus sau conform perioadei impuse de legislatia nationala aplicabila, respectand procedurile interne cu privire la retentia, securitarea si arhivarea datelor.

In cazul in care va exprimati retragerea consimtamantului de prelucrare a datelor in scopul organizarii de campanii de comunicare, Fundatia Bucuria Darului va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop din momentul inregistrarii consimtamantului.

Datele cu caracter personal sunt stocate in format scris sau digital aflate in spatii inchise sau cu acces controlat, computere sau servere cu acces controlat.

Datele dumneavoastra sunt administrate (intern sau extern) exclusiv de catre angajatii sau parterneri ori prestatori de servicii autorizati care au instruirea necesara pentru respectarea securitatii si confidentialitatii datelor, din departamentul contabil, departamentul de strangere de fonduri si comunicare.   Orice operator sau persoana imputernicita care prelucreaza datele tale cu caracter personal este limitat prin lege sa utilizeze datele dumneavoastra in alte scopuri decat cele specificate de catre Fundatie.

Transferul datelor cu caracter personal

Fundatia Bucuria Darului va dezvalui datele dumneavoastra catre angajati, imputerniciti, operatori asociati, parteneri, terte persoane sau entitati care sprijina Fundatia in desfasurarea activitatilor sau a evenimentelor organizate si/sau catre autoritatile publice centrale/locale in cazul in care dezvaluirea datelor este prevazuta de lege.

Vom transfera datele tale catre terti doar daca avem consimtamantul tau pentru acest lucru, daca ne este solicitat de catre o persoana care dovedeste ca te reprezinta legal, daca sunt solicitate de institutii ale statului in vederea respectarii securitatii nationale sau in combaterea activitatii ilegale, daca ne sunt necesare pentru protejarea drepturilor, proprietatea sau siguranta Fundatiei Bucuria Darului, a angajatilor, a donatorilor, a sponsorilor, a furnizorilor sau oricaror alte entitati cu care colaboram.

Fundatia Bucuria Darului nu transfera date cu caracter personal in afara Spatiului Economic European (SEE).

Drepturile dumneavoastra

 

Dreptul la informare prevazut de art 13 si 14 din Regulement va permite ca oricand sa puteti avea acces la informatii oferite de catre Fundatia Bucuria Darului cu privire la momentul colectarii datelor cu character personal, scopul, motivul, durata, stocarea, transferul datelor cu caracter personal si prezenta dreptului de retragere a consimtamantului de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Dreptul de acces prevazut prevazut la art 15 din Regulament va permite sa aflati oricand daca datele dumneavoastra sunt sau nu prelucrate de catre Fundatie si de asemenea ne puteti solicita o copie a datelor persoanale stocate de catre fundatiei.

Dreptul la rectificarea datelor prevazut la art 16 din Regulament va permite sa solicitati modificarea datele dumneavoastra cu caracter personal incorecte sau incomplete.

Dreptul la stergerea datelor prevazut la art 17 din Regulement av permite sa solicitati stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Dreptul la restrictionarea datelor prevazut la art 18 din Regulament are caracter temporar si va permite sa solicitati restrictionarea datelor in cazul in care contestati corectitudinea datelor in momentul in care se verifica exactitatea datelor in cauza, dar nu doriti stergerea acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor prevzut la art 20 din Regulament va permite sa ne solicitati transmiterea datelor dumneavoastra intr-un format structurat, utilizat frecvent si care poate fi citit in mod automatizat in cazul in care este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie prevazut la art 21 din Regulament va permite ca in orice moment sa va opuneti prelucrarii datelor cu caracter personal folosite in scopul organizarii campaniilor de comunicare, precum si prelucrarilor bazate pe interes legitim al Fundatiei, din motive care tin de situatia dumneavoastra specifica.

Dreptul aferent deciziilor automate prevazut la art 22 din Regulament va permite sa va exprimati punctul de vedere cu privire la respective decizie automatizata, sa solicitati o reevaluare a deciziei, in baza unei interventii umane, sa contestati decizia automatizata.

Dreptul la retragerea consimtamantului va permite ca in orice moment sa va retrageti consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu character personal prelucrate pe baza consimtamantului exprimat inainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a prelucrarii datelor cu Caracter Personal ( B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, tel:+40.318.059.211/+40.318.059.212, email: anspdcp@dataprotection.ro).

 

 

Pentru orice fel de intrebari sau lamuriri suplimentare sau daca doriti sa va exercititati drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata, ne puteti contacta folosind date de contact enumerate mai jos. Raspunsul la cererea ta va fi oferit cat mai rapid, in termen de maxim 20 de zile, termen care poate fi prelungit in cazuri temeinic justificate sau daca cererea ta are un grad ridica de complexitate. De cate ori ne veti solicita exercitarea acestor drepturi este necesar sa iti dovedesti identitatea si sa ne oferi alte detalii care sa ne ajute sa raspundem cererii tale.

Fundatia Bucuria Darului

La adresa Str. Gospodarilor, nr 5, judet Brasov

Pe email fundatia@bucuriadarului.ro

La telefon: 0368 465 348 / 0368 465 349