CENTRUL DE SERVICII COMUNITARE "BUCURIA DARULUI" - Fundatia Bucuria Darului

SCOPUL CENTRULUI DE SERVICII COMUNITARE BUCURIA DARULUI

Serviciul social Centrul de Servicii Comunitare Bucuria Darului are scopul de a asigura accesul persoanelor sau familiilor aflate in situatie de dificultate, din zonele rurale si urbane, la servicii sociale integrate, adaptate tuturor nevoilor identificate, de la cele sociale, de sănătate sau educație, până la ocupare, locuire și accesul la documente de identitate, în vederea reducerii saraciei si excluziunii sociale.

CUM SE SOLICITĂ ACORDAREA SERVICIILOR

Solicitarea acordarii serviciilor comunitare integrate se poate face prin următoarele modalități:

– în baza cererii de acordare a serviciilor comunitare integrate depusă de persoana vulnerabilă/ aparținător;

– în urma unei sesizări (scrise, telefonice etc.) formulate de alte persoane;

– în urma unei referiri primite de la alte servicii/instituții;

– identificare pe teren de către membrii echipei;

– alte modalități de identificare.

CE TIP DE SERVICII SOCIALE PRESTEAZĂ FUNDAȚIA „BUCURIA DARULUI” PRIN CENTRUL DE SERVICII COMUNITARE

Centrul de Servicii Comunitare Bucuria Darului, prin activităţiile desfăşurate, oferă următoarele servicii:

– informare şi consiliere;

– educaţie extracurriculară;

– facilitarea accesului pe piaţa muncii;

– facilitarea accesului la o locuinţă;

– promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ;

– acordarea unor măsuri de sprijin material (pachete de hrană, băuturi nealcoolice calde, pături, haine, încălţăminte, acordarea de tratament medical de urgenţă ş.a.);

– colectare, depozitare şi distribuire de ajutoare materiale şi alimentare;

– acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale;

– procurarea actelor de identitate;

– alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate;

– suport pentru realizarea unor activităţi instrumentale ale vieţii zilnice.

CUM SE ACORDĂ SERVICIILE

Serviciile sociale se acordă gratuit, la sediul fundației, la domiciliul beneficiarului sau în spațiile destinate realizării activităților propuse.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIA BENEFICIARILOR

Acordarea serviciilor de asistenta sociala au la baza evaluarea situatiei socio-economice si medicale stabilita in urma intocmirii de catre personalul de specialitate a fisei de evaluare socio-economica a beneficiarului, din care sa rezulte incadrarea solicitantului in categoria persoanelor eligibile pentru  acordarea serviciului.

Plafonarea veniturilor realizate pe membru de familie este de 1000 lei dar veniturile totale pe familie sa nu depaseasca 4500 lei.  

In evaluarea situatiei socio-economice a beneficiarului echipa comunitara tine cont si de cheltuielile efectuate de acesta, in vederea asigurarii nevoilor de baza si acorda serviciile sociale comunitare pana la depasirea situatiei de vulnerabilitate in care acesta se afla.

Datele colectate de către specialişti în procesul de evaluare aferente situaţiilor de vulnerabilitate ale persoanelor aflate în risc sau afectate de sărăcie şi marginalizare socială sunt însoţite de documente justificative care atestă veridicitatea acestora.

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA ACCESĂRII SERVICIULUI SOCIAL

Serviciile se acorda la solicitarea persoanei, in baza actelor depuse de catre persoana indreptatita, respectiv:

– cererea privind solicitarea acordarii de servicii sociale;

– acte de identitate si/sau acte de stare civila, in copie;

– actul din care sa rezulte calitatea de tutore sau curator, unde este cazul;

– dovezi privind veniturile realizate de membrii familiei;

– dovezi privind situatia materiala si bunurile aflate in posesie care pot genera venituri, dupa caz;

– copie a ultimului cupon de pensie, pentru pensionari;

– declaratie pe propria raspundere a beneficiarilor, dupa caz;

– certificate de incadrare intr-o categorie de invaliditate sau handicap, respectiv certificat medical de constatare a capacitatii de munca emis de Cabinetul de Expertiza si Recuperare a Capacitatii de Munca din cadrul Casei Judetene de Pensii (in functie de valabilitatea actului), pentru invalizi si bolnavi cronici;

– adeverinta medicala eliberata de medicul de familie sau medicul specialist care atesta existent unei boli cornice, dupa caz;

– alte acte medicale justificative prevazute de lege, din cuprinsul carora sa rezulte incapacitatea de munca, dupa caz;

– dovezi privind vechimea in munca, dupa caz;

– dovezi privind cheltuielile realizate de beneficiar in vederea asigurarii nevoilor de baza, dupa caz;

– orice alte acte pe care solicitantul le considera justificative.

PERSONALUL DE SPECIALITATE DIN CADRUL CENTRULUI DE SERVICII COMUNITARE

Personalul de specialitate din cadrul centrului de servicii comunitare se compune din:

– asistent social

– asistent medical

– sociolog.